Translate

"Rabia" Dördüncü

Yaptıkları işaretin "müslüman kardeşler" denilen cihatçı örgütü taklit etmekten öte, daha derin anlamına vakıf olsalardı...
Rabia arapça "4 üncü" demek, garibime ailesi isim bile koymadığından "dördüncü kız" anlamına...Bu tamam. Peki RABiA kim, nasıl biri?
"Bir elinde meşale diğer elinde bir kova su ile Basra sokaklarında gezinmekteydi.
"-Biz zaten seni deli biliriz de, bu yeni deliliğin sebebi nedir?” diye sordular. İşte onun günümüze kadar ulaşan feryadı:
“Bize söylendi ki, eğer dinimizin kurallarını takip edersek, cennete gidip sonsuza kadar keyif içinde yaşayacağız. Eğer kurallara karşı çıkarsak, cehennemin kızgın ateşleri içinde yanacağız. O nedenle, herkes sadece kurallara uyup yeryüzündeki zamanını doldurmak peşinde.
İyi insan olmanın sebebi cennet için verilen söz oldu.
Kötülükten korunmanın sebebi de cehennemden korku.
İşte onun için cenneti ve cehennemi arıyorum. Bir bulursam, elimdeki bu meşalenin ateşiyle cenneti yakıp yok edeceğim. Bu su ile de cehennemin ateşini söndüreceğim.
Böylece, hepimiz, cennet rüşvetinden veya cehennem korkusundan değil, iyiliğin güzelliğinden dolayı iyi insan olacağız.”
700’lü yılların ortalarıydı. Yani İslam’ın ilk yüz yılı. Rabia, erkek egemen Arap toplumu içinde korkmadan konuşan bir kadın yıldız oldu.
Yoksul bir ailenin dördüncü kızı idi. Adını “Dördüncü” anlamına gelen “Rabia” koydular. Adı bile yoktu yani. O, ailenin dördüncü kızı idi sadece.
Anne baba öldükten sonra kızlar köle pazarında cariye olarak satıldılar.
Sahipleri onu haremlerine kapattılar. Çektiği acılar, ona toplumu, köleci dinci sistemi sorgulama yolunu açmış olmalı.
Bu görüş doğruysa Rabia, vaktiyle isyan ettiği bir sistemin temsilcileri tarafından simge olarak kullanılmak isteniyor. Aslında Rabia, geçmişten şöyle sesleniyor olabilir mi? “Ey kara yobazlar, defolun benim meydanımdan !!! “
(Dünyalılar)