Translate

Ormanları kendi haline bırakın

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) ”Ölü Ağaçlar-Yaşayan Ormanlar” adlı raporuna göre, kuru ve çürük ağaç gövdelerinin ormandan temizlenmesi, ekosisteme zarar veriyor.
WWF-Türkiye Orman Programı Müdürü Sedat Kalem, yayınlanan raporun, ormancılıktaki yeni yaklaşıma ışık tuttuğunu bildirdi. Raporda, Avrupa ormanlarındaki biyolojik çeşitlilik kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak, ormanların yaşlı ve ölü ağaçlardan temizlenmesinin gösterildiği kaydedildi.
“Ölü Ağaçlar-Yaşayan Ormanlar Raporu”na göre, orman ekosisteminde bulunan türlerin üçte birinin, varlığını sürdürmek için ölü ya da ömrünü tamamlamak üzere olan ağaçlara, ağaç kovuklarına ve kurumuş dallara ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor.

RAPORDAKİ GÖRÜŞLER:
Besin sağlamak ya da yuva yapmak için ölü ağaçlardan faydalanan türlerin, Avrupa'da tehdit altındaki en büyük tür grubunu oluşturduğu kaydedilen raporda, şu görüşlere yer veriliyor: “Çürümekte olan devrik veya kurumakta olan dikili yaşlı ağaçların ormanlardan uzaklaştırılması, bunları mekan edinen böcek, kelebek, mantar ve liken gibi türlerin sayısında önemli azalmalara neden olmaktadır. Ağaçkakan, yarasa, sincap gibi ağaç kovuklarına yuva yapan türler de doğal yaşam alanlarını yitirmektedir.
Çürümekte olan ağaçların orman ekosistemi içindeki öneminin bilinmemesi nedeniyle, genel olarak üretim ormanlarında ve hatta korunan alanlarda gerçekleştirilen hatalı uygulamalar sonucu ormanlarda bulunan ölü ağaçların miktarı oldukça azaldı.
WWF, raporunda, bu ormanların hastalıklar, böcekler ve iklim değişikliğine karşı da genç, düzenli ve çürük gövdelerden temizlenmiş yapay ormanlardan daha dirençli olduğunu savundu. Raporda, ölü ağaçların, diğer ağaçlara organik madde ve besin sağlayarak ormanı daha verimli hale getirdiğini, toprak erozyonunu önlediğini, karbon depolayarak iklim değişikliğinin bazı etkilerini azalttığı belirtildi.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM
WWF-Türkiye Orman Programı Müdürü Sedat Kalem, Türkiye'deki durumu ise şöyle anlattı: “Türkiye'de de ormanları yaşlı ve kuru gövdelerden temizlemek, geleneksel bir yaklaşımdır. Biyolojik çeşitliliğin, yalnız korunan alanlarda değil, işletme ormanlarında da korunmasına özen gösterilmeli. Orman ekosistemine müdahale, minimum düzeyde tutulmalı. Kuru ya da çürük gövdelerin kendi haline bırakılması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan doğaya yakın ormancılık anlayışına daha uygun olacaktır.”

GENÇLEŞTİRME HARCAMALARI
Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye genelindeki ormanlarda, 2003 yılında 14 bin 587 hektar alanda tabii gençleştirme yapıldı ve 2 trilyon 951 milyar lira harcandı.
Geçen yıl 10 bin 433 hektar suni gençleştirme çalışması için de 6 trilyon 34 milyar lira olmak üzere toplam 25 bin 20 hektar için 8 trilyon 985 milyar lira harcama yapıldı.
Bu yıl Ekim itibariyle 18 bin 921 hektar alanda gençleştirme yapılırken, yıl sonunda 26 bin hektara ulaşılması ve toplam 13 trilyon lira harcanması planlanıyor.

HürriyetHiç yorum yok:

Yorum Gönderme